Usługi turystyczne

* w przypadku wynajęcia całego pokoju, cenę za usługę ustala się mnożąc w/w odpowiednią cenę przez ilość miejsc w pokoju.
Lp. Wyszczególnienie Cena
1. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób fizycznych
    Jest to cena brutto z podatkiem VAT w wysokości 8%.
60,00*
2. Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 1 osoby za każdą rozpoczętą dobę na rzecz:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą
    Jest to cena brutto z podatkiem VAT w wysokości 8%.
120,00*
3. Wynajem wiaty, grilla, salonu z kuchnią
Cena nie zawiera podatku VAT, który należy doliczyć w przypadku sprzedaży na zewnątrz w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
150,00