PRZEBUDOWA TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI EŁCKIEJ