PRZEBUDOWA TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2019-07-02 12:00:00

Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania.

Zamawiający unieważnia postępowanie dot. części B (zadanie 9.2.)

Załączniki

Ogłoszono dnia: 13.06.2019 przez Administartor