Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Ełku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ) informuje, że woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełku na podstawie wyników badań akredytowanych laboratoriów
OZNACZONY PARAMETR JEDNOSTKA UJĘCIE EŁK WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność NTU 0,20 1
Barwa mg Pt/dm3 <5 15
Zapach akceptowalny
Odczyn pH 7,5 6,5 – 9,5
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3  267 60-500
Żelazo ogólne ugFe/dm3 <60 200
Mangan ug Mn/dm3 <4 50
Fluorki mg F/dm3 0,23 1,5
Sód mgNa/dm3 6,13 200
Magnez mg/dm3 13,2 7-125

Stan z dnia:  09.11.2021 r.