Zakres usług

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest:

 • Pobór i uzdatnianie wody
 • Rozprowadzanie wody do odbiorców
 • Odbiór i transport i oczyszczanie ścieków sanitarnych

Przedsiębiorstwo świadczy następujący zakres usług dodatkowych:

 • Wykonywanie sieci wodociągowo kanalizacyjnych,
 • Wykonywanie podłączeń wodociągowo kanalizacyjnych,
 • Czyszczenie kanalizacji,
 • Przyjmowanie nieczystości płynnych do zlewni ścieków,
 • Kontrola kanalizacji kamerą wideo,
 • Lokalizacja i eliminacja uszkodzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Usługi sprzętowe,
 • Badania i analizy laboratoryjne wody i ścieków,
 • Doradztwo techniczne,
 • Uzgadnianie lokalizacji nowo wybudowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów budowlanych,
 • Wydawanie warunków technicznych na podłączenia do sieci wod-kan. obiektów na terenie miasta Ełk,
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowych oraz geodezyjnych w zakresie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych