O nas

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Ełk. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19-300 Ełk
ul. Suwalska 64

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer którym spółka jest wpisana do rejestru:

Sąd rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000027785

NIP: 848-000-02-10
REGON: 790038077
Wysokość kapitału zakładowego: 41.411.000,00 zł
BDO: 000095185

numery kont bankowych:

  • PEKAO Bank Pekao S.A. oddział w Ełku
    16124055981111000050242391
  • PKO Bank Polski S.A. oddział w Ełku
    63102047240000300200056952