Stacja uzdatniania wody

Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody w Przekopce

Studnie głębinowe.

Na terenie ujęcia wody w Ełku znajduje się 26 studni głębinowych podłączonych do wspólnego rurociągu. Są to studnie wiercone o głębokości od 16 – 40m. Zamontowano w nich głębinowe agregaty pompowe o mocy od 7,5 – 11 kW i wydajności od 50 – 120 m3/h. Średnia wydajność studni wynosi ok. 70 m3/h.

Budynek Napowietrzania i Pompownia IIo

Woda ze studni głębinowych tłoczona jest do zewnętrznych komór 5-komorowego zbiornika, gdzie zainstalowane są pompy strumienicowe napowietrzające wodę. Po napowietrzeniu woda wpływa grawitacyjnie do trzech środkowych komór, gdzie ulega dodatkowo kaskadowemu napowietrzaniu i odgazowaniu. Komory te są jednocześnie zbiornikami czerpalnymi dla czterech pomp IIo, które tłoczą napowietrzoną wodę do budynku filtrów. Dwie pompy sterowane są przemiennikami częstotliwości, dzięki czemu utrzymywana jest stała wydajność wody przepływającej przez filtry.

Budynek Filtrów.

Znajduje się tu 10 filtrów ciśnieniowych pośpiesznych, podzielonych na dwie sekcje. Pierwszą sekcję stanowią filtry odżelaziające, na których zachodzi proces usuwania żelaza. Skuteczność usuwania żelaza wynosi ponad 95% ilości początkowej. Druga sekcja to filtry odmanganiające, na których usuwany jest mangan do ilości śladowych (poniżej 0,05 mg/l) oraz pozostałe żelazo (poniżej 0,02 mg/l).

Tak skuteczną pracę filtrów zapewnia komputerowy system wyrównoważania przepływu wody przez poszczególne filtry, co zapewnia im optymalne warunki filtracji.

Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach retencyjnych o sumarycznej pojemności 6250 m3, które wyrównują niedobory godzinowych rozbiorów wody przez odbiorców. Stanowią one zbiorniki czerpalne dla pomp IIIo tłoczących wodę do sieci miejskiej.

Budynek Pompowni IIIo

W budynku tym znajduje się osiem zespołów pompowych tłoczących wodę do miasta o stałym ciśnieniu. Stałe ciśnienie zapewnia jeden z zespołów współpracujący z przemiennikiem częstotliwości sterowanym sondą ciśnienia. Zapewnia to większą trwałość sieci miejskiej narażonej na uderzenia hydrauliczne i niekontrolowane wahania ciśnienia.

Także w tym budynku znajdują się dwie pompy służące do płukania filtrów oraz lampa UV BersoninLine 5000 dezynfekująca uzdatnioną wodę.

Ostatnim etapem technologii S.U.W. jest dezynfekcja wody metodą UV. Ultrafiolet jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 100-400nm. Przedział UV o zakresie od 200 do 280 nm jest odpowiedzialny za bakteriobójcze działanie ultrafioletu na drobnoustroje. Najsilniejsze właściwości bakteriobójcze wykazuje fala o długości 265 nm. Działanie bakteriobójcze ultrafioletu polega na absorbowaniu promieniowania UV – C przez strukturę DNA drobnoustrojów. Stosując odpowiednio dobrany czas i natężenie promieniowania UV można całkowicie zniszczyć bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA.

Naświetlanie ultrafioletem jest bardzo skuteczną metodą fizyczną, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego.