Sieć wodociągowa

Wieża ciśnień w EłkuSieć wodociągowa miasta Ełk to pierścieniowy system rurociągów zasilany z jednego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie podmiejskich lasów. Pompownia IIIo tłoczy wodę pod stałym ciśnieniem (dzień – 500 kPa, noc – 400 kPa) rurociągami przesyłowymi DN-600 i DN-400 w kierunku miasta.

Ustabilizowane ciśnienie w sieci wodociągowej, równomierny rozkład ciśnień na terenie całego miasta oraz przeprowadzona w 1995r akcja gruntownego czyszczenia rurociągów zapewnia niezawodną dostawę wody i pokrywa potrzeby każdego odbiorcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku eksploatuje 115 km sieci wodociągowej stanowiącej majątek Firmy.

Jesteśmy także dostawcą wody dla wielu pobliskich miejscowości. Sukcesywnie realizowany jest program wodociągowania Gminy Ełk w celu wyeliminowania indywidualnych i lokalnych ujęć, które nie są w stanie zapewnić dostawy produktu o parametrach zgodnych z Polską i Unijną Normą.