Sieć kanalizacji sanitarnej

Budynek pompowni ścieków

Pompownia ścieków

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta Ełk jest siecią rozdzielczą, niezależną od kanalizacji deszczowej. Wszystkie ścieki za pośrednictwem systemu kanałów grawitacyjnych, przepompowni lokalnych, głównego kolektora zbiorczego DN-1200 i przepompowni głównej trafiają dwoma kolektorami tłocznymi DN-600 do odległej o 5 km oczyszczalni ścieków.

Stopień skanalizowania miasta wynosi dziś ok. 87%, jednak dla nieskanalizowanych obszarów opracowano już dokumentację budowlaną, która jest sukcesywnie realizowana.

Sukcesywnie modernizowana oczyszczalnia ścieków ma uporządkowaną gospodarkę ściekową i osadową i wypełnia normę dostosowującą Polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej.

Przepustowość oczyszczalni umożliwia sukcesywną rozbudowę sieci sanitarnej i przyjęcie nowych dostawców ścieków.

Sukcesywnie realizowany jest program kanalizowania obszaru gminy Ełk. Wymaga to wybudowania wielu kilometrów sieci grawitacyjnej i tłocznej z systemem zsynchronizowanych przepompowni ścieków. Celem ostatecznym jest zachowanie walorów przyrodniczo – krajoznawczych regionu.

Aktualnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku przygotowuje się do realizacji dużego projektu inwestycyjnego polegającego na gruntownej renowacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Ełku, przy zaangażowaniu środków unijnych w ramach Funduszu Spójności.