Technologia

Stacja uzdatniania wody

Studnie głębinowe. Na terenie ujęcia wody w Ełku znajduje się 26 studni głębinowych podłączonych do wspólnego rurociągu. Są to studnie wiercone o głębokości od 16 – 40m. Zamontowano w nich głębinowe agregaty pompowe o mocy od 7,5 – 11 kW i wydajności od 50 – 120 m3/h. Średnia wydajność studni wynosi ok. 70 m3/h. Budynek […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa miasta Ełk to pierścieniowy system rurociągów zasilany z jednego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie podmiejskich lasów. Pompownia IIIo tłoczy wodę pod stałym ciśnieniem (dzień – 500 kPa, noc – 400 kPa) rurociągami przesyłowymi DN-600 i DN-400 w kierunku miasta. Ustabilizowane ciśnienie w sieci wodociągowej, równomierny rozkład ciśnień na terenie całego miasta oraz przeprowadzona […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta Ełk jest siecią rozdzielczą, niezależną od kanalizacji deszczowej. Wszystkie ścieki za pośrednictwem systemu kanałów grawitacyjnych, przepompowni lokalnych, głównego kolektora zbiorczego DN-1200 i przepompowni głównej trafiają dwoma kolektorami tłocznymi DN-600 do odległej o 5 km oczyszczalni ścieków. Stopień skanalizowania miasta wynosi dziś ok. 87%, jednak dla nieskanalizowanych obszarów opracowano już dokumentację budowlaną, […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Oczyszczalnia ścieków

Okres II połowy lat dziewięćdziesiątych wraz z dniem dzisiejszym odznaczył się rewolucyjnymi zmianami w gospodarce ściekowej miasta Ełk. Komunalne ścieki sanitarne transportowane są do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej niezawodnym systemem dwóch rurociągów tłocznych z odległości ok. 5 km. Oczyszczalnia przygotowana jest do przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy Ełk, na obszarze której […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu
Laboratorium

Laboratorium Wody i Ścieków istnieje już ponad dwadzieścia lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Swoją siedzibę ma w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, w budynku administracyjno-warsztatowym. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Laboratorium znajduje się w pionie Zarządu – podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. W celu zapewnienia wysokiej […]

przejdź do artykułu o przejdż do artykułu