Kontakt

Zgłoszenia awarii oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przyjmuje dyspozytor.


Telefon czynny całą dobę:

994

połączenie bezpłatne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk

Centrala
tel. 87 610 36 70
tel. 87 621 84 00
fax: 87 610 23 71

Główny adres e-mail
napisz do mnie

NIP: 848-000-02-10
REGON: 790038077

Uzyskanie wszelkich informacji oraz składanie reklamacji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk

Kasa – Ełk
ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk
w godzinach 8:00 – 14:00
(płatność tylko kartą płatniczą)

BIURO i HURTOWNIA

ul. Suwalska 64,
19-300 Ełk

Hurtownia
Czynna:
poniedziałek – piątek
w godzinach 7:00-15:00

tel. 87 621 84 35, 87 621 84 36

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW i LABORATORIUM

ul. Ełcka 30,
19-321 Nowa Wieś Ełcka
tel. 87 619 74 15, fax: 87 621 90 45
napisz do mnie

Tomasz Korolczuk
Kierownik oczyszczalni ścieków
tel. 87 621 90 41, 42
napisz do mnie

Laboratorium
Karol Litwinko
Kierownik Laboratorium
tel. 87 621 90 40
napisz do mnie

STACJA UZDATNIANIA WODY

ul. Suwalska 72,
19-301 Przykopka

Janusz Gałaszewski
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody
tel. 87 621 65 57
napisz do mnie

Organizacja przedsiębiorstwa

 • Zarząd Spółki

  Andrzej Sewastianowicz
  Prezes Zarządu
  napisz do mnie

  Michał Michałowski
  Dyrektor do spraw ekonomiczno – finansowych
  napisz do mnie

  Sławomir Sadowski
  Dyrektor do spraw eksploatacji
  napisz do mnie

 • Dział Sprzedaży

  • Joanna Zacharewicz
   Kierownik Działu Sprzedaży,
   tel. 87 621 84 12
   napisz do mnie
 • Dział Techniczny

  • Cezary Woźniak
   Kierownik Działu Technicznego
   tel. 87 621 84 22
   napisz do mnie
  • Katarzyna Kotarska
   Zastępca Kierownika Działu Technicznego
   tel. 87 621 84 17
   napisz do mnie
  • Agata Korolczuk
   Inspektor ds. Przygotowania Inwestycji
   tel. 87 621 84 19
   napisz do mnie
 • Główny Technolog

 • Dział Dyspozytorski

  • Jacek Kłoczko
   Kierownik Działu Dyspozytorskiego
   tel. 87 621 84 27
   napisz do mnie
 • Dział Sieci

  • Maciej Żyliński
   Kierownik Działu Sieci,
   tel. 87 621 84 31
   napisz do mnie
  • Piotr Pieklarz
   Mistrz Sieci Wodociągowej,
   tel. 87 621 84 29
   napisz do mnie
  • Jarosław Wilczewski
   Mistrz Sieci Kanalizacyjnej,
   tel. 87 621 84 30
   napisz do mnie
 • Dział Głównego Energetyka

  • Waldemar Klimach
   Główny energetyk
   tel. 87 621 84 32
   napisz do mnie
 • Dział Głównego Mechanika

  • Kamil Filipowicz
   Kierownik Działu Głównego Mechanika
   tel. 87 621 84 33
   napisz do mnie
 • Dział Zaopatrzenia i Administracji

  • Magdalena Biernacka
   Kierownik Działu Zaopatrzenia i Administracji
   tel. 87 621 84 36
   napisz do mnie
 • Dział Automatyki

  • Adam Fiedorczyk
   Informatyk,
   Kierownik Działu Automatyki
   tel. 87 621 84 34
   napisz do mnie
 • Inspektor Ochrony Danych

  • Aleksandra Baranowska
   Inspektor ds. sekretariatu
   tel. 87 621 84 00
   napisz do mnie
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO i OC, specjalista ds. BHP i PPOŻ

 • Dział Księgowości i Spraw Pracowniczych

  • Katarzyna Sabasińska
   Kierownik Działu Księgowości i Spraw Pracowniczych
   tel. 87 621 84 07
   napisz do mnie