Komunikat Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu konkursowym na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Opublikowano: 6 października 2020

Komunikat Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu konkursowym na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku.

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu określającego zasady wyboru i tryb przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, Komisja kwalifikacyjna podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku zakończonego postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku wybrano kandydaturę Pana Andrzeja Sewastianowicza.

komunikat