Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku – KOMUNIKAT

Opublikowano: 23 lipca 2020

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku – KOMUNIKAT

Komisja kwalifikacyjna na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu konkursu określającego zasady wyboru i trybu przeprowadzania postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa zarządu PWiK Sp. z o.o. w Ełku, postanowiła zakończyć dalsze czynności konkursowe bez wyłonienia kandydata.

scan dokumentu w pdf