Ogłoszenie o pracę – dyrektor ds. eksploatacji

Opublikowano: 16 sierpnia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku poszukuje pracownika na stanowisko: DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – Inżynieria Sanitarna, Inżynieria Środowiska,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i remontów sieci wodociągowej, bądź w obszarze eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, infrastruktury związanej z inżynierią środowiska,
 • umiejętności czytania rysunku technicznego sieci wod-kan.
 • wiedza z zakresu eksploatacji i funkcjonowania sieci wodociągowej,
 • wiedza z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • znajomości materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 •  min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, prowadzeniu negocjacji, zarządzaniu projektami budowlanymi
 • dobra organizacja pracy, motywacja, planowanie
 • znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • umiejętność zarządzania kilkoma projektami jednocześnie
 • zarządzanie transportem Przedsiębiorstwa
 • prawo jazdy kat. B

Podstawowe obowiązki:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
  – ujęcia wody
  – sieci wodociągowej
  – sieci kanalizacji sanitarnej
  – przepompowni ścieków
  – działu dyspozytorskiego
  – oczyszczalni ścieków
  – działu głównego energetyka
  – działu głównego mechanika
 • zarządzanie realizacją aktualnych projektów budowlanych
 • zarządzanie zespołem (w razie potrzeby kompletowanie zespołu)
 • zarządzanie i szacowanie kosztów prowadzonych inwestycji
 • nadzór nad wyborem i negocjacje z dostawcami oraz podwykonawcami
 • prowadzenie wyceny nowych projektów
 • raportowanie wyników poszczególnych inwestycji
 • pozyskiwanie nowych projektów i klientów
 • analiza zapytań ofertowych pod kątem technicznym i finansowym
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, umiejętności i doświadczeń,
 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zespół zaangażowanych współpracowników
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój,

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV
 • list motywacyjny
 • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w siedzibie przedsiębiorstwa przy ulicy Suwalskiej 64 do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 12:00
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.