Ogłoszenie o pracę – dyspozytor wod-kan

Opublikowano: 3 marca 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku poszukuje pracownika na stanowisko: dyspozytor wod-kan

Zadania:

 • monitorowanie i obsługa przepompowni ścieków
 • obsługa pomp, agregatów prądotwórczych, monitoring i analiza sieci wod-kan
 • diagnozowanie awarii,
 • zarządzanie brygadami w sytuacjach awaryjnych,
 • raportowanie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub pokrewne,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presja czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów bhp i ppoż.,
 • stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • niekaralność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w PWiK Sp. z o.o. w Ełku.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Dokumenty prosimy składać osobiście w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 64 lub mailowo na adres do dnia 15.03.2023 r.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.