Ogłoszenie o pracę – Inspektor ds. technicznych

Opublikowano: 20 listopada 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor ds. technicznych. 

Podstawowe obowiązki:

 • obsługa numerycznej mapy cyfrowej oraz bazy danych GIS dotyczącej infrastruktury Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku,
 • obsługa klienta w zakresie doradztwa technicznego, warunków przyłączenia, uzgodnienia dokumentacji technicznej, przygotowania inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne-sanitarne,
 • znajomość zagadnień gospodarki wod–kan,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z klientami,
 • znajomość obsługi komputera  i urządzeń biurowych,
 • znajomość oprogramowania komputerowego CAD, GIS, OFFICE,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w PWiK Sp. z o.o. w Ełku,
 • oświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty prosimy składać osobiście w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 64 lub mailowo na adres  do dnia 28.11.2023 r.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Klauzula Zgody Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – , Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.