Ogłoszenie o pracę na stanowisko inspektor ds. sekretariatu

Opublikowano: 17 września 2021

Zadania:

 • kompleksowa obsługa i organizacja pracy sekretariatu,
 • dbanie o prawidłowy przepływ korespondencji i informacji w firmie,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • wspomaganie codziennej pracy Zarządu oraz ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
 • ewidencja delegacji i wyjazdów służbowych,
 • organizacyjne przygotowanie do obrad organów przedsiębiorstwa.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • obsługa komputera a w szczególności znajomość programu: Word, Excel
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • pogodne usposobienie, dyskrecja i wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność i asertywność
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty poświadczające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w PWiK Sp. z o.o. w Ełku,
 • oświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Dokumenty prosimy składać osobiście w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 64 lub mailowo na adres  do dnia 24.09.2021 r.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.