DSCF72591

Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi Ełckiej