Taryfa dla Gminy Miasta Ełk

Opublikowano: 25 czerwca 2024

Szanowni Odbiorcy,

uprzejmie informujemy, że w dniu 25 czerwca 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Ełk na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Taryfa wchodzi w życie z dnem 03.07.2024 na okres 3 lat.

Decyzja w sprawie taryfy