Dostawa aparatów elektrycznych i instalacyjnych do modernizacji układów sterowania i komunikacji w części osadowej oczyszczalni.

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-03-25 12:00:00

Uwaga:

Zamawiający  odpowiadając na pytanie przesuwa termin realizacji zamówienia  do 30 września 2022r.

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakujący zał. nr 3

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nr 2, 3, 4

 

Załączniki

Ogłoszono dnia: 16.03.2022 przez Grażyna Markowska