Dostawa aparatów elektrycznych, pomiarowych i automatyki do szaf zasilająco – sterowniczych studni 4K i 15A SUW w Przykopce v.2

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-08-26 12:00:00

Zamawiający  w dniu 23.08.2022 r. udziela odpowiedzi na złożone pytanie

Załączniki

Ogłoszono dnia: 17.08.2022 przez Administartor