Dostawa flokulantów cz.A do odwadniania osadów, cz.B do zagęszczania osadów dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Status: Bieżące
Termin składania ofert/wniosków: 2022-05-26 12:00:00

Załączniki

Ogłoszono dnia: 26.04.2022 przez Grażyna Markowska