Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji systemów automatyki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Status: Inne
Termin składania ofert/wniosków: 2021-10-18 12:00:00

Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania.

W dniu 21.10.2021 r.  Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe

Załączniki

Ogłoszono dnia: 08.10.2021 przez Grażyna Markowska