Dostawa odzieży i ubrań roboczych na I półrocze 2022roku

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-01-24 12:00:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku informuje, na podstawie & 22 ust 3)Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie dostawy odzieży i ubrań roboczych w 2022 roku . W odpowiedzi na zapytania ofertowe wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przyjął do realizacji ofertę firmy BHP NORD Sp. z o.o. Oddział w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 , z kwotą 30.264,87 netto.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 11.01.2022 przez Grażyna Markowska