Dostawa słomy do PWiK Sp. z o.o. w Ełku z odbiorem nawozu organicznego