Przebudowa komory biologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-08-26 12:00:00

Zamawiający w dniu 11.08.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytania od nr 1 do nr 4.

Zamawiający w dniu 18.08.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie nr 5.

Zamawiający w dniu 23.08.2022 udziela odpowiedzi na kolejne pytania od nr 6 do nr 10

Zamawiający w dniu 24.08.2022r. udziela odpowiedzi na pyt. nr 11

Zamawiający w dniu 29.08.2022r. ogłasza wynik postępowania.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 05.08.2022 przez Administartor