Przebudowa komory biologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Status: Bieżące
Termin składania ofert/wniosków: 2022-08-26 12:00:00

Zamawiający w dniu 11.08.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytania od nr 1 do nr 4.

Zamawiający w dniu 18.08.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie nr 5.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 05.08.2022 przez Administartor