Przebudowa wylotu do rzeki Ełk kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej