Zakup i dostawa koparki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Status: Inne
Termin składania ofert/wniosków: 2022-07-18 12:00:00

Zamawiający w dniu 07.07.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytania od nr 1 do nr 5.

Zamawiający w dniu 11.07.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie nr 6.

Zamawiający w dniu 12.07.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytania od nr 7 do nr 10.

Zamawiający w dniu 13.07.2022r. udziela odpowiedzi na zadane pytania od nr 11 do nr 16.

Zamawiający w dniu 19.07.2022r. unieważnia postępowanie.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 04.07.2022 przez Grażyna Markowska