Zakup zestawów komputerowych i podzespołów dla PWiK Sp. z o.o. w Ełku

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-04-06 00:00:00

Dzień dobry.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku informuje, na podstawie & 22 ust 3) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup zestawów komputerowych. W odpowiedzi na zapytania ofertowe wpłynęło 5 ofert. Zamawiający przyjął do realizacji ofertę firmy OPTINEX , 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 72A na kwotę 27150,00 PLN netto.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 29.03.2022 przez Administartor