„Dostawa i montaż lamp UV do dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody w Przykopce koło Ełku”

Status: Inne
Termin składania ofert/wniosków: 2022-07-25 12:00:00

Zamawiający w dniu 15.07.2022 udziela odpowiedzi na złożone pytania

Zamawiający w dniu  08.08.2022 unieważnił postępowanie.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 01.07.2022 przez Grażyna Markowska