Wykonanie otworów studziennych nr 15A i 4K oraz likwidacja studni nr 16;17A;20 na terenie komunalnego ujęcia wody miasta Ełku