Wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 1G oraz likwidacja wyeksploatowanej studni nr 12 na terenie Komunalnego Ujęcia Wody Miasta Ełku.