Cennik laboratorium

CENNIK USŁUG LABORATORIUM Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku od 1 października 2019 /w zł
Lp. Analiza cena badania
netto 1),2)
1. BZT5 (metoda manometryczna) 45,00
2. BZT5 (metoda elektrochemiczna) 85,00
3. ChZT 85,00
4. Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) 50,00
5. Azot amonowy NH4 (metoda spektrofotometryczna) 50,00
6. Azot ogólny Kjeldahla 75,00
7. Azot azotynowy NO2 35,00
8. Azot azotanowy NO3 60,00
9. Azot całkowity (metoda spektrofotometryczna) 120,00
10. Azot ogólny (metoda obliczeniowa) 150,00
11. Ortofosforany rozpuszczalne 35,00
12. Fosfor ogólny 85,00
13. Zawiesina ogólna 80,00
14. Ekstrakt eterowy 100,00
15. Chlorki 25,00
16. Siarczany 35,00
17. Żelazo 40,00
18. Mangan 45,00
19. Przewodność 20,00
20. Odczyn pH 20,00
21. Barwa 15,00
22. Mętność 20,00
23. Temperatura 15,00
24. Twardość ogólna 25,00
25. Kwasowość, zasadowość 25,00
26. Indeks objętości osadu czynnego 60,00
27. Ocena biocenozy osadu czynnego 90,00
28. Bakterie grupy Coli 85,00
29. Bakterie E. Coli 85,00
30. Enterokoki kałowe 90,00
31. OLB 22 C, 36 C 90,00
32. Pobieranie próbek dobowych – ścieki 90,00
33. Pobieranie próbek chwilowych – ścieki 15,00
34. Pobieranie próbek wody – fizykochemia 15,00
35. Pobieranie próbek wody – mikrobiologia 15,00
36. Pobieranie próbek wody fizykochemia i mikrobiologia 30,00
37. Pakiet I – ścieki obejmujący badania:

 1. Zawiesina ogólna
 2. Ekstrakt eterowy
180,00
38. Pakiet II – ścieki, obejmujący badania:

 1. BZT5 (metoda elektrochemiczna)
 2. ChZT
 3. Azot ogólny (metoda obliczeniowa)
 4. Fosfor ogólny
 5. Zawiesina ogólna
 6. Pobieranie prób dobowych
575,00
39. Pakiet III – ścieki, obejmujący badania:

 1. BZT5 (metoda elektrochemiczna)
 2. ChZT
 3. Azot ogólny (metoda spektrofotometryczna)
 4. Fosfor ogólny
 5. Zawiesina ogólna
 6. Pobieranie prób dobowych
545,00
40. Pakiet IV – ścieki, obejmujący badania:

 1. BZT5 (metoda elektrochemiczna)
 2. ChZT
 3. Zawiesina ogólna
 4. Pobieranie prób dobowych
340,00
41. Pakiet I – woda obejmujący badania:

 1. Azot amonowy NH4+ (metoda spektrofotometryczna)
 2. Żelazo
 3. Mangan
 4. Przewodność
 5. Odczyn pH
 6. Barwa
 7. Mętność
 8. Pobieranie próby wody
225,00
42. Pakiet II – woda fizykochemia i mikrobiologia, obejmujący badania:

 1. Azot amonowy NH4+ (metoda spektrofotometryczna)
 2. Żelazo
 3. Mangan
 4. Przewodność
 5. Odczyn pH
 6. Barwa
 7. Mętność
 8. Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
 9. Enterokoki kałowe
 10. OLB 22 C, 36 C
 11. Pobieranie próby wody
505,00
43. Pakiet III – woda mikrobiologia, obejmujący badania:

 1. Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
 2. Enterokoki kałowe
 3. OLB 22 C, 36 C
 4. Pobieranie próby wody
280,00

1) Do wartości badań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2) Wartość pakietu może ulec obniżeniu o koszty poboru próbki w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę oraz o koszty zmiany sposobu poboru próbki z dobowej na chwilową w przypadku badania ścieków.