Ceny wody i ścieków od 3 lipca 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: B.RZT.70.43.2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Ełku na okres 3 lat” od dnia 03 lipca 2024 roku do 02 lipca 2027 roku, która będzie kształtowała się w sposób następujący:

Tabela 1: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca
(tj. od 03 lipca 2024 roku do 02 lipca 2025 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym  rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,71 5,09 zł/m3
abonament 13,06 14,10 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,71 5,09 zł/m3
abonament 10,89 11,76 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,71 5,09 zł/m3
abonament 13,06 14,10 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,71 5,09 zł/m3
abonament 10,89 11,76 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za wodę 4,71 5,09 zł/m3
abonament 9,51 10,27 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,76 5,14 zł/m3
abonament 13,06 14,10 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,76 5,14 zł/m3
abonament 10,89 11,76 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub no podstawie umowy co 1 miesiąc cena za wodę 4,76 5,14 zł/m3
abonament 9,51 10,27 zł/m-c
Grupa 3 – Gmina Miasto Ełk w zakresie określonym w art. 22 Ustawy cena za wodę 4,76 5,14 zł/m3
abonament 13,06 14,10 zł/m-c

Tabela 2: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca
 (tj. od 03 lipca 2025 roku do 02 lipca 2026 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,83 5,22 zł/m3
abonament 13,62 14,71 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,83 5,22 zł/m3
abonament 11,45 12,37 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,83 5,22 zł/m3
abonament 13,62 14,71 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,83 5,22 zł/m3
abonament 11,45 12,37 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za wodę 4,83 5,22 zł/m3
abonament 9,89 10,68 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,88 5,27 zł/m3
abonament 13,62 14,71 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,88 5,27 zł/m3
abonament 11,45 12,37 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub no podstawie umowy co 1 miesiąc cena za wodę 4,88 5,27 zł/m3
abonament 9,89 10,68 zł/m-c
Grupa 3 – Gmina Miasto Ełk w zakresie określonym w art. 22 Ustawy cena za wodę 4,88 5,27 zł/m3
abonament 13,62 14,71 zł/m-c

Tabela 3: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca
(tj. od 03 lipca 2026 roku do 02 lipca 2027 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,92 5,31 zł/m3
abonament 14,08 15,21 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,92 5,31 zł/m3
abonament 11,91 12,86 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,92 5,31 zł/m3
abonament 14,08 15,21 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za wodę 4,92 5,31 zł/m3
abonament 11,91 12,86 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę na cele bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za wodę 4,92 5,31 zł/m3
abonament 10,20 11,02 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,97 5,37 zł/m3
abonament 14,08 15,21 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za wodę 4,97 5,37 zł/m3
abonament 11,91 12,86 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy zasilani w wodę w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub no podstawie umowy co 1 miesiąc cena za wodę 4,97 5,37 zł/m3
abonament 10,20 11,02 zł/m-c
Grupa 3 – Gmina Miasto Ełk w zakresie określonym w art. 22 Ustawy cena za wodę 4,97 5,37 zł/m3
abonament 14,08 15,21 zł/m-c

 W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa zawierająca:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, której ilość stwierdzona została na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego,
 • stawkę opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody.

Tabela 4: Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca
(tj. od 03 lipca 2024 roku do 02 lipca 2025 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 –Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 12,96 14,00 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 10,81 11,67 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 12,96 14,00 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 10,81 11,67 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 –Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 9,44 10,20 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 12,96 14,00 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 10,81 11,67 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy co 1 miesiąc cena za ścieki 7,40 7,99 zł/m3
abonament 7,29 7,87 zł/m-c

 Tabela 5: Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca
 (tj. od 03 lipca 2025 roku do 02 lipca 2026 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 –Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 13,52 14,60 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 11,37 12,28 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 13,52 14,60 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 11,37 12,28 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 –Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 9,82 10,61 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 13,52 14,60 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 11,37 12,28 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy co 1 miesiąc cena za ścieki 7,63 8,24 zł/m3
abonament 9,48 10,24 zł/m-c

 Tabela 6: Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca
 (tj. od  03 lipca 2026 roku do 02 lipca 2027 roku)

Grupa Rodzaj opłaty Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty brutto Jednostka miary
Grupa 1P1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 13,98 15,10 zł/m-c
Grupa 1E1 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 11,83 12,78 zł/m-c
Grupa 1P2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 13,98 15,10 zł/2 m-ce
Grupa 1E2 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego co 2 miesiące cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 11,83 12,78 zł/2 m-ce
Grupa 1NP1 –Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 10,13 10,94 zł/m-c
Grupa 2P1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 13,98 15,10 zł/m-c
Grupa 2E1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są elektronicznie, rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 11,83 12,78 zł/m-c
Grupa 2NP1 – Pozostali odbiorcy, odbiorcy usług odprowadzający ścieki w obiektach innych niż gospodarstwa domowe, którym rozliczenia dostarczane są w formie papierowej, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy co 1 miesiąc cena za ścieki 7,77 8,39 zł/m3
abonament 10,13 10,94 zł/m-c

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa zawierająca:

 • cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków, której ilość stwierdzona została na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego na podstawie wskazań wodomierza,
 • stawkę opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odbieranych ścieków.

STAWKI ABONAMENTU WYLICZONE SĄ NA WODOMIERZ I NA OKRES ROZLICZENIOWY – W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY 1 LUB 2 MIESIĄCE. LICZONE SĄ NIEZALEŻNIE DLA OBU USŁUG: ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODBIORU ŚCIEKÓW. ODBIORCY KORZYSTAJĄCY Z OBU USŁUG OPŁACAJĄ DWA ABONAMENTY.

 1. Wysokość stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Tabela 7: Wysokość i rodzaj opłat dodatkowych w okresie od 1 do 36 miesiąca
(tj. od 03 lipca 2024 roku do 02 lipca 2027 roku) 

Rodzaj wskaźnika Jednostka

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń

w ściekach przemysłowych

 

Cena netto zł/kg ładunku

BZT5 mg O2/dm3 700 3,35
ChZT mg O2/dm3 1400 1,81
Zawiesina ogólna mg/dm3 650 4,43
Azot amonowy mgNNH4/dm3 200* 22,18
Azot azotynowy mgNNO2/dm3 10* 22,18
Azot ogólny mgN/dm3 98 22,18
Fosfor ogólny mgP/dm3 22 177,45

*dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 tj. z dnia 25.10.2016r.).

Jeżeli umowa pomiędzy Spółką a odbiorcą usług (dostawcą ścieków) na przyjęcie ścieków do kanalizacji zawiera inne wartości dopuszczalne – do obliczenia opłaty za przekroczenie przyjmuje się wartość dopuszczalną określoną w umowie. Pozostałe wskaźniki powinny odpowiadać parametrom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 tj. z dnia 25.10.2016r.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2017 poz. 2501).

 • Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłaty dodatkowe za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określonych w powyższej tabeli.
 • Podstawą rozpoczęcia procedury naliczania opłaty dodatkowej jest protokół laboratorium Przedsiębiorstwa z badań całodobowych z użyciem urządzenia pobierającego ścieki co 1 godzinę, który otrzymuje również dostawca ścieków.
 • Opłatę dodatkową nalicza się za okres, w którym nastąpiło przekroczenie wartości parametrów przedstawionych w powyższej tabeli.
 • Dostawca ścieków powiadamia Przedsiębiorstwo o fakcie zaprzestania przekroczenia, dokumentując to wynikami z akredytowanego laboratorium.
 • Na zlecenie dostawcy ścieków, laboratorium Przedsiębiorstwa może dokonać badania kontrolnego za dodatkową opłatą.
 • Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej niż jednego wskaźnika, opłata dodatkowa będzie naliczana tylko za jeden wskaźnik, którego przekroczenie stanowi najwyższą wartość.
 • Opłatę dodatkową netto za okres, w którym nastąpiło przekroczenie parametrów zanieczyszczeń nalicza się mnożąc wielkość przekroczenia ładunku przez stawkę opłaty dodatkowej z ww. tabeli.

Do wyżej wymienionych opłat będzie doliczony podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (na dzień dzisiejszy jest to 8 %).

Ponadto informujemy szanownych naszych klientów, że podajemy do Państwa kranów wodę głębinową po naturalnych procesach uzdatniania i dezynfekcji z niezbędną zawartością minerałów i mikroelementów wg wymogów Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia wejścia nowej taryfy – art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.)

NASZA WODA JEST CZYSTA I ZDROWA.

MOŻNA JĄ PIĆ PROSTO Z KRANU.

DBAMY RÓWNIEŻ O CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Prezes Zarządu

PWiK Spółka z o.o. w Ełku

Andrzej Sewastianowicz

Ełk, 27 czerwca 2024 roku