Ceny usług wylewiska ścieków

Ceny usług wylewiska ścieków w latach 2021 -2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że w związku ze zmianą przez regulatora zewnętrznego ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków od dnia 1 lipca 2021 roku ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego się w Ełku przy ul. Garbarskiej, będą wynosiły:

1. w okresie od 1  do 12 miesiąca tj. od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1.  Ogółem za wszystkie ścieki  10,98  11,86
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki)  4,58
 – odprowadzenie ścieków  6,40
2. w okresie od 13 do 24 miesiąca tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1. Ogółem za wszystkie ścieki  11,03  11,91
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki)  4,58
 – odprowadzenie ścieków  6,45
3. w okresie od 25 do 36 miesiąca tj. od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1. Ogółem za wszystkie ścieki  11,07  11,96
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki)  4,58
 – odprowadzenie ścieków  6,49

Dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia wejścia nowej taryfy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że od dnia 1 października 2020 roku ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego się w Ełku przy ul. Garbarskiej, będą wynosiły:

Ceny usług wylewiska ścieków od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku
Lp. Wyszczególnienie cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
 1.  Ogółem za wszystkie ścieki  10,51  11,35
 – usługa wylewiska (bez opłaty za ścieki) 4,58
 – odprowadzenie ścieków 5,93