Ceny wody i ścieków od 1 lipca 2021

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RZT.070.593.2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku, która będzie kształtowała się w następujący wysokościach:

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 do 12 miesiąca tj. od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 4,18 4,51
pozostali odbiorcy 4,21 4,55
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 6,40 6,91
pozostali odbiorcy 6,40 6,91
Cena łączna
gospodarstwa domowe 10,58 11,42
pozostali odbiorcy 10,61 11,46
2. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 13 do 24 miesiąca tj. od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 4,21 4,55
pozostali odbiorcy 4,24 4,58
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 6,45 6,97
pozostali odbiorcy 6,45 6,97
Cena łączna
gospodarstwa domowe 10,66 11,52
pozostali odbiorcy 10,69 11,55
3. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 25 do 36 miesiąca tj. od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku:
Kategoria odbiorcy cena za 1 m3 netto cena za 1 m3 brutto
Pobór wody
gospodarstwa domowe 4,25 4,59
pozostali odbiorcy 4,28 4,62
Odprowadzanie ścieków
gospodarstwa domowe 6,49 7,01
pozostali odbiorcy 6,49 7,01
Cena łączna
gospodarstwa domowe 10,74 11,60
pozostali odbiorcy 10,77 11,63

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. informuje, iż nowy cennik dotyczący stawek za wodę i ścieki zostanie podany do wiadomości po zatwierdzeniu nowej taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Białymstoku. Do tego czasu obowiązywać będzie dotychczasowa stawka obowiązująca od 01.07.2023 roku.

Art. 24g. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.