Dostawa i montaż lamp UV do dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody w Przykopce koło Ełku

Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert/wniosków: 2022-09-14 12:00:00

Zamawiający w dniu 02.09.2022 r. udziela odpowiedzi na pytania  nr  1, 2 złożone w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 05.09.2022 r. udziela odpowiedzi na pytania nr 3,4,5,6 złożone w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 07.09.2022 r. udziela odpowiedzi na pytania nr 7 do 10 złożone w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 09.09.2022 r. udziela odpowiedzi na pytanie nr 11 złożone w postępowaniu.

Załączniki

Ogłoszono dnia: 30.08.2022 przez Grażyna Markowska