Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Status: Inne
Termin składania ofert/wniosków: 2021-11-30 12:00:00

Zamawiający w dniu 05.11.2021 udziela odpowiedzi na pierwsze 9 pytań. Zamawiający przesuwa termin składania ofert o dwa tygodnie tj na 30.11.2021r. godz. 12:00; Otwarcie ofert nastąpi  30.11.2021 o godz. 12:15

W dniu 09.11.2021 Zamawiający udziela odpowiedzi na następne 14 pytań.

W dniu 18.11.2021 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania od nr 24 do nr 29,

W dniu 23.11.2011 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na  kolejne pytania nr 30 i 31

 

Zamawiający  w dniu  29.12.2011.  unieważnia postępowanie. Ogłoszenie poniżej

Załączniki

Ogłoszono dnia: 14.10.2021 przez Grażyna Markowska